Onze missie: studenten maken het leven leuker voor iedereen!

Werken met de meldcode

Wij zijn een viertal meiden die Pedagogiek studeren in het derde jaar. Momenteel hebben wij bijna onze Minor ‘jeugdhulp specialist’ afgerond. Voor onze minor moesten wij met een zelfgekozen organisatie aan de slag gaan om onderzoek te doen en een product te maken.

Uiteindelijk na een samenwerking van een halfjaar, en veel literatuur- en praktijkonderzoeken, hebben wij ons product voor Lyvia af. Zij vroegen ons of wij een product konden maken dat Lyvia in haar coachingsprogramma voor studenten die gaan werken als buddy, kan gebruiken. Een product over de Meldcode. Samen met medewerkers van Lyvia zijn wij op bezoek geweest bij 1 van de opdrachtgevers van Lyvia: de Gemeente Meerssen.
De Meldcode is namelijk bedoeld voor professionals, en als niet-professionals mag je niet alle stappen doorlopen. Wij hebben precies uitgewerkt welke stappen studenten, bemiddeld door Stichting Lyvia, mogen uitvoeren. Onze aanbeveling over het gebruik van de Meldcode door Lyvia studenten, hebben wij verwerkt op een poster.

Op deze poster staan aan de voorkant de stappen die de buddy’s mogen/moeten doorlopen wanneer zij vermoedens hebben bij kinderen thuis, over huiselijk geweld of kindermishandeling. Op de achterkant staan twee casussen uitgewerkt die buddy’s soortgelijks tegen kunnen komen in de praktijk. In deze casussen kunnen zij de stappen doorlopen en alle mogelijke opties met elkaar bespreken.
Wij hopen dat zowel buddy’s, als Lyvia zelf, op deze manier gemakkelijker kunnen omgaan met de stappen die de Meldcode biedt en vervolgstappen die genomen kunnen worden.

Recente projecten