Onze missie: studenten maken het leven leuker voor iedereen!

Processenonderzoek door vierdejaars studenten bedrijfseconomie

Voor het laatste jaar van de opleiding bedrijfseconomie op Zuyd Hogeschool hebben wij als groep van 4 studenten, 7 weken lang, een processenonderzoek moeten uitvoeren bij een zelf gekozen bedrijf. Wij hebben Stichting Lyvia benaderd of wij bij hen ons onderzoek mochten uitvoeren, waar zij heel enthousiast op reageerde. Gedurende deze periode hebben wij een prettige samenwerking gehad met de oprichter van Lyvia, Astrid Ticheler, waarbij er een intensieve samenwerking is geweest met Astrid en Wim Ringens. Wij hebben veel begeleiding gekregen ten aanzien van de belangrijkste werkprocessen binnen de stichting, bijvoorbeeld het proces van aanmelding van een hulpvraag tot het matchen van een geschikte student. Door de intensieve samenwerking hebben wij ons processenonderzoek uitgebreid kunnen uitvoeren en deze met een ruim voldoende afgesloten. Wij willen iedereen bij Lyvia bedanken voor hun bijdrage aan ons onderzoek en de tijd die zij hiervoor hebben vrijgemaakt. In het bijzonder Astrid Ticheler waarmee wij wekelijks overleg hebben gevoerd over de voortgang en geconstateerde issues.

Recente projecten