Vrijwilligers

Geslaagde Lyvia-Projecten 

Onderstaand ziet u onze succesvolle Lyvia- projecten die zijn afgerond.

Only Friends Limburg

Op Park Strijthagen creëren we samen een inspirerende ontmoetingsplek en uitdagende leer-werk omgeving voor kwetsbare groepen in de samenleving. Mensen in hun kracht zetten door hun interesses en talenten aan te moedigen en te kunnen zijn wie ze zijn. Van dagbesteding tot leer-werk ervaringsplekken. Het draait om ontmoeten, meedoen, erbij horen, sporten en clubgevoel en dit al kunt u terug lezen op de website only-friends.com

lyvia ' only.jpeg