top of page
Vrijwilligers

Geslaagde Lyvia-Projecten 

Onderstaand ziet u onze succesvolle Lyvia- projecten die zijn afgerond.

Only Friends Limburg

Op Park Strijthagen creërde we samen met Only Friends een inspirerende ontmoetingsplek en uitdagende leer-werk omgeving voor kwetsbare groepen in de samenleving. Mensen in hun kracht zetten door hun interesses en talenten aan te moedigen en te kunnen zijn wie ze zijn. Van dagbesteding tot leer-werk ervaringsplekken. Het draaide om ontmoeten, meedoen, erbij horen, sporten en clubgevoel. 

lyvia ' only.jpeg

Landgraaf 

Lyvia voor verbinding

Lyvia studenten hebben in 2021 studenten. in samenwerking met Lyvia gebrainstormd hoe zij voor verbinding kunnen zorgen in de wijken Wyck en Ceramique.Hieruit zijn activiteiten ontplooid zoals: Stadswandeling, lezingen , high tea, gast sprekerd en muzikale midaagen.


Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking met 'The Masters' (www.themasters.nu) en wordt ondersteund door het Elisabeth Strouven fonds.

Maastricht

Gelijke kansen voor alle kinderen

Gemeente Meerssen gaf in 2018 leerlingen van het Stella Maris college een stem in het armoede beleid, onder begeleiding van Speaking Minds en Lyvia.  Het thema: Hoe kunnen we het taboe rondom armoede in Meerssen onder de jeugd doorbreken, werd door de jeugd onder begeleiding van professionals onder de loep genomen. Diverse projectgroepen kwamen met innovatieve ideeën, waaronder het idee van het ontwikkelen van een bordspel. Studenten van Lyvia, onder begeleiding van Lars Houben,  ontwikkelden samen met deze leerlingen een bordspel waarmee kinderen (en volwassenen) spelenderwijs worden uitgedaagd om na te denken over het belang van geld, over hoe het is om met minder uit te komen en of ze eigenlijk van dierbaren in eigen omgeving weten of ze het breed hebben of niet. Ze leren welke ondersteuningsvormen er zijn voor mensen die het minder breed hebben en ze worden gestimuleerd om openlijk te spreken over dit onderwerp. Een leuk initiatief waarin generatiegenoten met elkaar aan de slag gaan. Het spel is inmiddels klaar en kan besteld worden via info@lyvia.nl

Louis voorkant.png

Meerssen

bottom of page