top of page
pexels-pixabay-461049.jpg

Lyvia projecten

Lyvia vertaalt maatschappelijke vraagstukken naar (studie)projecten.
Deze maatschappelijke projecten worden samen met studenten, waaronder veel stagiaires, en Lyvia als externe projectleider uitgevoerd. Deze projecten  verbinden op deze manier studenten met de maatschappij. Wij brengen alle partijen samen en bewaken het gehele proces.

Bent u na het lezen van onderstaande projecten geïnteresseerd in een samenwerking? 
Neem dan contact op voor de mogelijkheden!

logo.png
Logo Elisabeth Strouven - Square - transparant.png
logo-gemeentemaastricht-200x200.png
Logo-gemeente-Meerssen-2.png
logo-kerkrade.png
46496227_938754532990879_7169383758099906560_n.png
duimpje.png

Gelijke kansen voor alle kinderen op een gezonde en positieve toekomst

In Maastricht begeleiden  studenten bemiddeld en begeleid door Lyvia,  kinderen uit groepen 7 & 8 op basisscholen : St. Oda, Letterdoes en KC Geluksvogel in Maastricht. Studenten als rolmodel buiten het gezin laten de kinderen zien dat iedereen kan werken aan een mooie gezonde toekomst. Zij bespreken onderwerpen als loverboys, creditboys, alcohol en drugs, schoolkeuze, racisme etc. met deze kinderen. Zij gaan op een interactieve manier, spelenderwijs in overleg met de kinderen en maken hen bewust van hun eigen handelen. Ouders, kinderen, school en stakeholders zijn enthousiast over de resultaten van het project dat al sinds 2017 wordt uitgevoerd in Maastricht.

Het project wordt mede gefinancierd door Gemeente Maastricht en Elisabeth Strouven Fonds.

Buurtontbijt Kerkrade

Elke zondag van 9.00 tot 11.30 genieten bewoners van de gemeente Kerkrade van een lekker buurtontbijt bij het Buurtontbijt, in het pand van NOVIzorg aan het Old Hickoryplein in Kerkrade.

Doelstelling van dit buurtontbijt is voornamelijk mensen de gelegenheid te bieden om elkaar te treffen, vriendschap op te bouwen en uiteindelijk samen afspraken te maken om iets te ondernemen. Dit alles om eenzaamheid te voorkomen.Voor een geringe prijs wordt er genoten van een lekker ontbijtje onder het genot van een praatje met de andere bezoekers en studenten.Bij ons aan de ontbijttafel zijn er al mooie vriendschappen ontstaan!

Naast dat er genoten wordt van een lekker ontbijtje, worden er ook vaker leuke activiteiten georganiseerd met verschillende thema’s.

Dit buurtontbijt is een samenwerking met Welzijnszorg Impuls en gemeente Kerkrade. Novizorg stelt de accommodatie gratis ter beschikking.

95488176_2014235918720980_1536605020651257856_n.jpeg
taalschool_edited.jpg

Studenten als rol model voor allochtone & statushouders kinderen

Studenten van de opleiding Social work (HBO), begeleidt en bemiddeld door Lyvia, begeleiden sinds 2021 leerlingen van basisschool de Wereldster en de Lindegeard in Meerssen . Integratie in onze maatschappij staat tijdens dit project centraal. Studenten functioneren in deze als rolmodel buiten het gezin van deze kinderen. Studenten als generatiegenoten, die de kinderen laagdrempelig kennis laten maken met gebruiken, gewoonten, beroepen en mogelijkheden in ons land.

Sociaal centrum Sittard

Op zondag 9 oktober werd de Indian Summer Rally gereden. Georganiseerd door leden van de Ronde tafel 67.

Het was de derde editie van deze rally, die is opgezet om lokale goede doelen te ondersteunen met de opbrengst. Deze editie staat in teken van:  de eenzaamheid te bestrijden onder de ouderen in Sittard-Geleen.

Met de opbrengsten van de rally zal Lyvia bouwt aan een Sociaal centrum Sittard waar studenten zullen worden verbonden aan burgerinitiatieven. Een plek  waar je ontmoet en ertoe doet. Studenten van Lyvia spelen hier vooral in op een ontmoetingsplek voor (eenzame) ouderen en (eenzame) jeugdigen.  Activiteiten die reeds met succes georganiseerd en uitgevoerd zijn : Buurtontbijt in een gemeenschapshuis in Sittard waar 60 ouderen aan deelnamen. Dit buurtontbijt werd georganiseerd door 12 enthousiaste Lyvia studenten die de opleiding Soicalwork te Sittard volgen. Een student heeft gezongen, de andere verzorgde het ontbijt en maakte met een ieder een praatje. Een tweede ontbijt vond plaats in DODS Bodega , waarin het thema Italiaanse kerstbrunch was. Naast het eten ,samen zingen vond er ook nog een tombola plaats.Hier aan namen 36 ouderen deel. Foto's volgen!

indian-summer-rally-rt67-915x518.jpg
280454030_1864286767104313_6390105306916415004_n.jpg

Sociaal centrum Eijsden

Sociaal Centrum Eijsden is een plek waar het bruist van de activiteiten, georganiseerd voor én door inwoners van Eijsden.

Door studenten te verbinden aan burgerinitiatieven , ontstaat hier een plek waar je ontmoet en ertoe doet. Studenten van Lyvia spelen hier vooral in op een ontmoetingsplek voor jeugdigen. Zo organiseren ze bv. voetbaltoernooitjes , koekjes bak middagen etc..

Droomvlinder

Lyvia BV Hart medium los.png

Geslaagde Lyvia-projecten !

In samenwerking met Profiel ASL ontwikkelde wij een methode voor leerlingen van basisscholen in het kader van gelijke kansen voor iedereen. Je eigen talenten en mogelijkheden ontdekken staat in deze methode centraal. Dit onder de titel 'Droomvlinder : ontpop je talenten '. Informeer naar de mogelijkheden !

voorstellen sam.png
bottom of page