Onze missie: studenten maken het leven leuker voor iedereen!

Over Stichting Lyvia

Op deze pagina vertellen wij u waarom Stichting Lyvia in het leven is geroepen en wordt het team aan u voorgesteld.

Ontstaan Stichting Lyvia

Onze maatschappij verandert. We krijgen niet meer de zorg die we nodig hebben, maar er wordt eerst gekeken naar wat je zelf nog kunt, eventueel met hulp van je eigen omgeving. Heb je niemand in je eigen omgeving die je kan helpen, dan kun je zelf hulp aanvragen. Deze hulp krijg je vrijwillig of betaal je zelf indien je dat kunt of middels een PGB (persoons gebonden budget). Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Één van de betaalde mogelijkheden is de inzet van een student door Stichting Lyvia bemiddeld. 

Astrid Ticheler, de oprichtster van Stichting Lyvia is zelf al 30 jaar dagelijks mantelzorger van haar moeder, samen met haar broer en zussen. Zij zag dat veel mensen om haar heen geen gezelschap en ondersteuning uit eigen omgeving kunnen of willen krijgen. Naasten hebben het vaak te druk, wonen ver weg of zijn er gewoonweg niet. Hoe mooi is het dat studenten van Stichting Lyvia deze leegte kunnen opvullen. Inmiddels werken meer dan 165 studenten  voor meer dan 180 : gezinnen met kinderen met een beperking, voor ouderen, voor bewoners van een zorginstelling of andere hulpvragers. Daarnaast betrekt Stichting Lyvia studenten bij de uitvoer van maatschappelijke projecten in inmiddels 5 Limburgse gemeenten.

Visie, missie en kernwaarden van Stichting Lyvia

Onze missie: Stichting Lyvia wil zoveel mogelijk mensen, jong en oud, mét en zonder beperking ondersteunen in de huidige participatiemaatschappij waarin wij met z’n allen leven. Het doel is het leven van deze mensen leuker te maken.

Onze visie: Studenten bemiddelen voor mensen die hulp of ondersteuning zoeken. Generaties en doelgroepen verbinden, mensen die elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen komen.

Onze kernwaarden: Loyaliteit, betrouwbaarheid, behulpzaamheid, empathie en transparantie

Het team van Stichting Lyvia

Astrid Ticheler is de oprichter van en de drijvende kracht achter Stichting Lyvia.
Zij is gezondheidwetenschapper van oorsprong en heeft 25 jaar ervaring in de commerciële dienstverlening, voornamelijk de uitzendbranche.

Ze is mantelzorger voor haar moeder en weet uit eigen ervaring dat vraag en aanbod van zorg lang niet altijd goed op elkaar aansluiten. Zij volgde de opleiding tot mantelzorgmakelaar om weer zicht te krijgen op ons huidige zorgstelsel. Zo kwam zij in gesprek met gemeenten die op zoek waren naar alternatieven als aanvulling op de vrijwilligersorganisaties. Een voorliggende voorziening die flexibel kan worden ingezet. De inzet van studenten blijkt in deze zeer waardevol en betaalbaar in Limburg en Nijmegen.

Wim Ringens is vele jaren werkzaam geweest als manager in de gehandicaptenzorg. De laatste jaren werkte Wim als WMO makelaar en realiseerde in deze functie werkarrangementen voor mensen met een beperking en blies buurthuizen nieuw leven in. Binden en verbinden van mensen en mensen inzetten op hun kracht is de passie van Wim.

Wim is hét aanspreekpunt van Lyvia voor hulpvragers  met een beperking of handicap. Daarnaast begleidt Wim al jaren stagiaires van Zuyd Hogeschool in het sociale domein. 

Lars Houben (21) komt uit Sittard maar woont  in Maastricht,waar hij studeert. Lars is tweedejaars student en volgt de opleiding Gezondheidswetenschappen, richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg.Lars ondersteunt Wim en Astrid met alle dagelijkse zaken. Op deze manier past Lars de theoretische vaardigheden  die hij leert tijdens zijn studie toe in de praktijk. Lars  treedt op deze manier in de voetsporen van zijn moeder Astrid.

Verena Heemskerk (28), Verena komt oorspronkelijk uit Eijsden en is is 3de jaars student Social Work student op  Zuyd Hogeschool.

In het 2e jaar van haar opleiding heeft Verena stage gelopen bij St.Lyvia. Tijdens de stage in het 2de jaar nam ze deel aan het project 'Gelijke kansen voor alle kinderen , op een gezonde en positieve toekomst'. Een project op basisscholen in Maastricht in kansarmere wijken, waar studenten wekelijks huiswerkbegeleiding geven aan kinderen. Daarnaast bespreken zij wekelijks onderwerpen als social media, loverboy's, studie keuze, alcohol en drugs etc. met de kids. Studenten functioneren in deze als rolmodel buiten het gezin voor deze kinderen.

Vanaf schooljaar 2019/2020 , loopt Verena 32 uur stage bij Lyvia (3e leerjaar Sw) . Haar werkzaamheden: de voorbereiding en coördinatie van het project op de scholen waar ze vorig jaar aan heeft deelgenomen en de begeleiding van de  1ste en 2de jaars stagaires van Social Work die samen met Verena dit project vormgeven.
Daarnaast werkt Verena nog voor twee hulpvragers. Waarbij ze past op een jongetje en gezelschap biedt aan een oudere man ( koken, wandelen etc. )

Lotte Bisschops (21), is een stagiaire bij Lyvia.  


Samenwerkende Organisaties en gemeenten :