Onze missie: studenten maken het leven leuker voor iedereen!

Ondernemen met een gouden hart?

Wilt u samen met Stichting Lyvia investeren in een samenleving waarin iedereen mee kan doen? Vindt u maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) belangrijk?

Bedrijven ‘adopteren’ hulpvragers die zelf geen ondersteuning kunnen betalen. We zien vaak dat deze mensen eenzaam zijn. Dit zijn bijvoorbeeld alleenstaande ouderen of mensen met een beperking. 

Ook gezinnen in armoede kunnen uw steun gebruiken. Onze studenten bieden huiswerkbegeleiding aan deze kinderen en reiken hen handvatten aan voor een positieve en gezonde toekomst. Hiervoor ontwikkelde Stichting Lyvia een scholingstraject.

Met een donatie van €34,- helpt u een hulpvrager. Een enthousiaste student biedt voor dit bedrag twee uur ondersteuning en/of gezelschap. Help ook mee aan een samenleving waarin hulpbehoevenden er niet alleen voor staan en waarin jong en oud elkaar ontmoet en helpt.

Lyvia heeft een proefproject onder ouderen in Sittard-Geleen uitgevoerd, waaruit duidelijk de behoefte aan ondersteuning en gezelschap bij ouderen naar voren komt. Veel ouderen hebben geen financiële middelen voor deze ondersteuning. Lyvia kan met uw donatie deze ouderen ondersteunen en gezelschap bieden door de bemiddeling van enthousiaste studenten:

 • Lyvia-studenten bieden gezelschap en ondersteunen bij alledaagse dingen.
 • Lyvia- studenten nemen even de rol van mantelzorger op zich.
 • Lyvia verbindt oud aan jong.
 • Lyvia laat jong kennis maken met wat het betekent om ouder te worden.
 • Lyvia laat zien dat jong en oud kunnen leren van elkaar in deze digitaliserende maatschappij.

De cijfers

 • Nederland vergrijst. Limburg en vooral Zuid-Limburg vergrijzen sneller dan gemiddeld. Tellen we nu 22% van de Limburgse bevolking 65plus, binnen tien jaar loopt dit percentage op naar 28%. ( bijna 1 op de drie inwoners!)
 • Onze gemiddelde leeftijd stijgt en de overheid heeft besloten de capaciteit in verzorgingshuizen en verpleeghuizen te verkleinen. Verzorgingshuizen verdwijnen op termijn en alleen ouderen die echt niet meer voor zich kunnen zorgen gaan in verpleeghuizen wonen.
 • Uit onderzoek blijkt dat 61% van de verpleging in tehuizen vindt dat er nauwelijks tot geen tijd is voor persoonlijke aandacht aan bewoners. Een groot aantal bewoners krijgt daarenboven geen bezoek. Hun netwerk is er niet of te klein.
 • Mensen wonen langer (alleen) thuis dan 20 jaar geleden. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd, door het overlijden van de partner en leeftijdgenoten, ook speelt verminderde mobiliteit en zelfstandigheid een grote rol.
 • Uit onderzoek blijkt dat één van de drie 65 plussers en zelfs 60% van de 85 plussers zich eenzaam voelt (NIPO).
 • Kinderen verhuizen ivm werk en studie. Jong en oud komt elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen.

Hoe werkt het?

Eenmalig of abonnement
U maakt zelf de keuze tussen een eenmalige donatie en een abonnement.

Eenmalig | U doneert minimaal een bedrag van €34. Voor elke €34 biedt een student 2 uur ondersteuning.

Abonnement | Voor €17 of €34 per week ondersteunt u één oudere; van uw geld gaat een student tweewekelijks c.q. wekelijks op bezoek bij eenzame ouderen die zelf deze kosten niet kunnen betalen. Bij een abonnement betaalt u eenmalig € 25 voor een zorgvuldige selectie.

Selectie
Lyvia bepaalt niet zelf welke ouderen voor ondersteuning in aanmerking komen. De selectie wordt gedaan door zorginstellingen, gemeenten en vrijwilligersorganisaties bij u in de buurt. Zij selecteren met aandacht eenzame hulpbehoevende ouderen die de ondersteuning van studenten goed kunnen gebruiken en zelf de financiële mogelijkheden niet hebben.

Informeren
Lyvia informeert haar donateurs regelmatig over de besteding van hun donaties en de resultaten.

De ondernemers met een gouden hart: