Lyvia projecten!

Ervaar Lyvia in de praktijk :

 Lyvia  vertaalt maatschappelijke vraagstukken naar (studie)projecten. Samen met studenten, waaronder veel stagiaires, voert Lyvia als externe projectleider deze projecten uit en verbindt op deze manier studenten met de maatschappij. Wij brengen alle partijen samen en bewaken het gehele proces.

Bent u na het lezen van onderstaande projecten geïnteresseerd in een samenwerking? 
Neem dan contact op voor de mogelijkheden!

Lyvia voor verbinding

Maastricht

Gelijke kansen voor alle kinderen op een gezonde en positieve toekomst

Lyvia voor verbinding in de wijk Wyck (The Masters)

Buurtontbijt

Kerkrade

Buurtontbijt

Meerssen

Verzamel Kansen met Louis

Studenten als rolmodel voor Statushouders kinderen

Sittard

Lyvia studenten stimuleren maatschappelijke integratie van allochtone kinderen

taalschool_edited.jpg

In samenwerking met: 

download (1).png
logo-gemeentemaastricht-200x200.png
Logo Elisabeth Strouven - Square - trans
KC Sittard.jpg
Gem Kerkrade.png
Sint clemens.png
download (2).png
logo-sittard-geleen-fc.png

‘Lyvia voor verbinding’

Locatie: Maastricht , The Masters

Momenteel zijn vier stagiaires van Lyvia aan het brainstormen hoe zij voor verbinding kunnen zorgen in de wijken Wyck en Ceramique.

Lyvia heeft als missie zoveel mogelijk mensen, jong en oud, mét en zonder beperking te ondersteunen in de huidige participatiemaatschappij waarin wij met z’n allen leven.
Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking met 'The Masters' (www.themasters.nu) en wordt ondersteund door het Elisabeth Strouven fonds.

Zij hebben aan de studenten van Lyvia hun locatie gefaciliteerd bij het opzetten van dit project.

In de toekomst worden de events om de verbinding aan te gaan bij The Masters op locatie Hoogbrugstraat gehouden! 

 

‘Gelijke kansen voor alle kinderen op een gezonde en positieve toekomst’

Locatie: Basisscholen te Maastricht ; St. Oda, Letterdoes en KC Geluksvogel

In Maastricht begeleiden  studenten bemiddeld en begeleid door Lyvia,  kinderen op basisscholen St. Oda, Letterdoes en KC Geluksvogel in Maastricht. Deze kinderen volgen onderwijs in groepen 7 en 8. Studenten begeleiden hen met huiswerk en geven hen handvatten om te leren omgaan met prikkels vanuit de maatschappij.  Studenten als rolmodel buiten het gezin laten de kinderen zien dat iedereen kan werken aan een mooie gezonde toekomst. Zij bespreken onderwerpen als loverboys, creditboys, alcohol en drugs, schoolkeuze, racisme etc. met deze kinderen. Zij gaan op een interactieve manier, spelenderwijs in overleg met de kinderen en maken hen bewust van hun eigen handelen. Ouders, kinderen, school en stakeholders zijn enthousiast over de resultaten van het project dat al sinds 2017 wordt uitgevoerd in Maastricht. Het project wordt mede gefinancierd door Gemeente Maastricht, Elisabeth Strouven Fonds en Sint Clemens Stichting die dit innovatieve opbouwende project omarmen, waarbij studenten deze jeugdigen ondersteunen in positieve ontwikkeling.

 

Buurtontbijt Kerkrade

Locatie: Old Hickoryplein te Kerkrade

Elke zondag van 9.00 tot 11.30 genieten bewoners van de gemeente Kerkrade van een lekker ontbijt bij het Buurtontbijt, in het pand van NOVIzorg aan het Old Hickoryplein in Kerkrade.

De werkstudenten van Lyvia staan iedere zondag voor de bezoekers klaar om een lekker buurtontbijt voor te bereiden en gezelschap te bieden bij het ontbijt.

Doelstelling van dit buurtontbijt is voornamelijk mensen de gelegenheid te bieden om elkaar te treffen, vriendschap op te bouwen en uiteindelijk samen afspraken te maken om iets te ondernemen. Dit alles om eenzaamheid te voorkomen.

Voor een geringe prijs wordt er genoten van een lekker  belegd broodje of croissantje met koffie, thee of jus d'orange, een eitje en iets lekkers, onder het genot van een praatje met de andere bezoekers en studenten. Bij ons aan de ontbijttafel zijn er al mooie vriendschappen ontstaan! Met dank aan Jumbo Kerkrade centrum.

Tevens worden er leuke activiteiten georganiseerd met verschillende thema's. 

Naast dat er genoten wordt van een lekker ontbijtje, worden er ook vaker leuke activiteiten georganiseerd met verschillende thema’s.

Dit buurtontbijt is een  samenwerking met Welzijnszorg Impuls en gemeente Kerkrade. Novizorg stelt de accommodatie gratis ter beschikking.

 
 
 
 

'Gelijke kansen voor alle kinderen'

Locatie: Meerssen

Gemeente Meerssen gaf in 2018 leerlingen van het Stella Maris college een stem in het armoede beleid, onder begeleiding van Speaking Minds  en Lyvia.  Het thema: Hoe kunnen we het taboe rondom armoede in Meerssen onder de jeugd doorbreken, werd door de jeugd onder begeleiding van professionals onder de loep genomen. Diverse projectgroepen kwamen met innovatieve ideeën, waaronder het idee van het ontwikkelen van een bordspel. Studenten van Lyvia, onder begeleiding van Lars Houben,  ontwikkelden samen met deze leerlingen een bordspel waarmee kinderen (en volwassenen) spelenderwijs worden uitgedaagd om na te denken over het belang van geld, over hoe het is om met minder uit te komen en of ze eigenlijk van dierbaren in eigen omgeving weten of ze het breed hebben of niet. Ze leren welke ondersteuningsvormen er zijn voor mensen die het minder breed hebben en ze worden gestimuleerd om openlijk te spreken over dit onderwerp. Een leuk initiatief waarin generatiegenoten met elkaar aan de slag gaan. Het spel is inmiddels klaar en kan besteld worden via info@lyvia.nl

'Studenten stimuleren maatschappelijke integratie van allochtone kinderen'

Locatie: Kc Sittard

Studenten en stagiaires van de opleidingen Social work (HBO), Pedagogiek (HBO) en maatschappelijke zorg niveau 4 (MBO), begeleidt en bemiddeld door St. Lyvia, begeleiden sinds 2019 leerlingen van groep 7 en 8 van de taalschool van KC Sittard. Integratie in onze maatschappij staat tijdens dit project centraal. Studenten functioneren in deze als rolmodel buiten het gezin van deze kinderen. Studenten als generatiegenoten, die de kinderen laagdrempelig kennis laten maken met gebruiken, gewoonten, beroepen en mogelijkheden in ons land.